صفحه اصلی محصولات خدمات استعلام بها نمایندگی اخبار ثبت نام درباره ما تماس با ما
 (1U Chassis) کیس 1 یونیت سوپرماکرو
(1U Chassis) کیس 1 یونیت سوپرماکرو
1U Chassis
 (2U Chassis) کیس 2 یونیت سوپرماکرو
(2U Chassis) کیس 2 یونیت سوپرماکرو
2U Chassis
 (3U Chassis) کیس 3 یونیت سوپرماکرو
(3U Chassis) کیس 3 یونیت سوپرماکرو
3U Chassis
 (Mid-Tower Chassis) کیس 4 یونیت ایستاده کوچک سوپرماکرو
(Mid-Tower Chassis) کیس 4 یونیت ایستاده کوچک سوپرماکرو
Mid-Tower / Mini-Tower Chassis
 (Tower / 4U Chassis) کیس 4 یونیت ایستاده سوپرماکرو
(Tower / 4U Chassis) کیس 4 یونیت ایستاده سوپرماکرو
Tower / 4U Chassis