صفحه اصلی محصولات خدمات استعلام بها نمایندگی اخبار ثبت نام درباره ما تماس با ما
X10 مادربردهای سوپرمایکرو
X10 مادربردهای سوپرمایکرو
Intel® Xeon® Processor(E5) 1200 & 2600 V3 Series Support
X11 مادربردهای سوپرمایکرو
X11 مادربردهای سوپرمایکرو
Intel® Xeon® Processor(E5) 1200 & 2600 V4 Series Support
X8 مادربردهای سوپرمایکرو
X8 مادربردهای سوپرمایکرو
Intel® Xeon® Processor 5500 & 5600 Series Support
X9 مادربردهای سوپرمایکرو
X9 مادربردهای سوپرمایکرو
Intel® Xeon® Processor(E5) 2400 & 2600 V1 & V2 Series Support